Stäng

"Är trött! Tänk om barnen kunde sluts spela dataspel i tid på kvällarna."

Vad har ni för regler kring dataspelandet?

Nu vet jag inte om det finns regler i er familj kring dataspel – men att ha regler är viktigt och att dessa regler även efterföljs är ännu viktigare. Finns det inga regler behöver ni gemensamt i familjen sätta er ner och utforma dessa. Dessa regler bör innehålla hur länge och hur ofta man får spela. För att dessa regler ska tas på allvar av barnen är det en god idé att ha de tydligt nedskrivna och en ständig dialog kring hur de efterföljs. Precis som jag tidigare skrivit om motivationspsykologi så fungerar positiv förstärkning (i form av exempelvis en belöning om man följer de regler som finns) bättre än negativ förstärkning (vilket exempelvis är att man får ett "straff" när man inte följer de regler som finns), därför kan ett tips vara att barnen själva får komma på en belöning de får efter att de exempelvis följt reglerna i 1 vecka eller 1 månad.

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här