Stäng

"Jag orkar verkligen inte med skolan just nu, jag känner mig så misslyckad"

Det är viktigt att fånga upp jobbiga tankar

Skoltiden är allt annat än enkel, det ställs höga krav på en som elev och man tvingas prestera oavbrutet. Och det tär givetvis på krafterna. Ibland kan det därför hända att man tänker att man är misslyckad. Vilken känsla får du av att tänka så om dig själv? Blir du ledsen? Arg? Rädd inför framtiden? Eller känner du någon annan känsla? Och vad är det som påverkar att du tänker och känner såhär? Ingen människa ÄR misslyckad, men många TÄNKER att de är det, vilket väcker såväl negativa känslor som framkallar beteenden som går i linje med den tanken. Därför är det viktigt att fånga upp den tanken och gå till botten med den, så att den inte plötsligt förvandlas till din egen självbild. Detta gör du genom att i ett första steg identifiera när den dyker upp, vad som har skett precis innan tanken kom, men också vad den leder till för beteende. Det är nyttigt att vrida och vända på samt ifrågasätta jobbiga tankar och känslor, först då får vi insikt i hur de verkligen påverkar oss och vi får en chans att tänka om. Om du har svårt att göra detta på egen hand (vilket många har, så du är allt annat än ensam!) råder jag dig att söka samtalshjälp. Antingen kan du söka professionell rådgivning via t.e.x skolkuratorn eller vårdcentralen eller så kan du börja med att prata med någon i din närhet som kan hjälpa dig genom att ställa frågor om dina tankar kring att vara misslyckad, och också ge dig input på hur de ser på dig och dina prestationer.

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här