Stäng

"när man känner sig orättvist behandlad måste man säga det, andra kan ju inte läsa dina tankar "

Exakt! Ingen kan läsa dina tankar, känslor och behov

Du har rätt i det du säger, ingen människa kan veta exakt vad som försiggår inom en annan. Dock kan vi mentalisera utifrån vår omgivning, det gör vi genom att skapa oss hypoteser om vilka tankar, känslor och behov som styr andra i deras handlingar. Men som individ är det viktigt att ta personligt ansvar för hur man tänker. känner och har behov av också. Vi behöver hjälpa vår omgivning att förstå oss, och det gör vi genom kommunikation. Om vi inte berättar att vi blir ledsna eller arga när någon gör oss illa – och sätter en gräns – kommer vi aldrig heller att få till en bättre relation där vi kan förstå varandra djupare och komma varandra närmre.

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här