Stäng

"Egentid, det känns lyxigt, men de få gånger jag får det får jag dåligt samvete."

Reflektera och rannsaka dig själv

Dåligt samvete är kopplat till känslan skuld, vars funktion är att göra oss uppmärksamma på någonting som vi har "gjort fel". Många gånger reflekterar vi inte ens över varför vi känner som vi gör och vad det betyder för oss. Men det kan det vara bra att stanna upp och faktiskt göra det, och rannsaka sig själv. Ställ dig frågor som: Varifrån kommer skulden, lägger jag den på mig själv eller är det min omgivning och/eller samhället som skapar den inom mig? Hur går det till i så fall? Vad är det jag anser är "fel" med att ha egen tid ibland? Hur påverkar det mig och min egen självbild? Hur ser min bild ut av en bra förälder? Varifrån kommer den bilden? Hur gör jag för att uppnå den? Vad är en "dålig" förälder i mina ögon? Vad gör jag för att undvika den? Hur skulle jag må, och vara som förälder, om jag inte fick egen tid då och då?

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här