Stäng

"att visa svaghet kräver styrka, jag önskar att jag orkade vara svag oftare"

Det har du rätt i – det är en styrka att kunna visa sig svag!

För många är det svårt att blotta sina svagheter, oavsett vad vi kalkylerar in i just ordet "svaghet". För vissa är det att erkänna sina misstag, fel och brister – för andra är det att till exempel blotta svåra negativa känslor så som ledsenhet, rädsla och skam. Anledningen till att vi sällan vågar visa oss svaga är för att vi är rädda för hur omgivningen ska uppfatta oss. Vi är rädda för att de ska se oss i annat ljus, inte älska oss lika mycket eller kanske till och med förakta oss. Det är djupa mekanismer inom oss som påverkar detta – och därför väljer vi hellre att endast visa oss starka, eftersom vi då inte riskerar att någon av dessa rädslor ska bli verkliga. Men vet du en sak: vi gillar inte perfektion! Människor vill se andras misstag, fel och brister, och vi vill få ta del av andras negativa känslor och inte enbart deras positiva känslor. Varför vill vi det? För att icke-perfekta personer tilltalar oss! De känns trovärdiga, tillitsfulla och vi kan lättare identifiera oss med dem som vågar visa sina svagheter. Så det vi innerst inne är rädda för, som styr vårt beteende att ständigt visa oss från vår starka sida, slår sällan in. Det brukar tvärtom ge motsatt resultat, för folk gillar oss mer när vi visar oss svaga. Men det krävs fortfarande en stor portion mod för att våga blotta sina svagheter, och mod är något vi behöver jobba på att skaffa oss. Modiga personer har förstått att det är en styrka att visa sig svag, och jag tror att du är just en sådan modig person. Det enda steget du har kvar är att börja uttrycka detta, och visa din svagheter än mer, för din omgivning. Då blir du automatiskt också en god förebild för dina barn!

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här