Stäng

" vad jag än gör så tänker jag att jag skulle ha gjort gjort så mycket mer"

Den typen av tankar är mycket självdestruktiva

Vår tankar påverkar såväl våra känslor som våra handlingar. Om vi tänker att det vi gör aldrig är nog, att vi aldrig duger, och att vi alltid kunde göra mer kommer vi till slut att trycka ner oss själva så pass mycket att det kan få förödande konsekvenser. Det du tänker är också det du på sikt blir, eftersom det kommer att spegla hur du beter dig och vad du skickar ut för signaler om dig själv till omgivningen. Därför skulle jag vilja att du som ett första steg stannade upp och började iaktta men också ifrågasätta dina tankar samt deras påverkan på dig. Hur kommer det sig att du tänker såhär? Vad händer, respektive hände inte, strax innan tankarna dök upp? Vilken känsla får du av dessa tankar? Vad leder det till för beteende? Vad får beteendet för konsekvenser? På vilket sätt stämmer dessa tankar? På vilket sätt stämmer de inte med verkligheten? För personer som har dessa tankemönster ständigt kan KBT-terapi vara till stor hjälp. Många tror att man måste vara psykiskt sjuk för att gå i terapi, vilket är en förlegad och stigmatiserande myt. Många människor går i terapi för en otalig massa anledningar, varav negativa tankemönster i vardagen är en sådan anledning. Jag tror personligen inte på att det bara går att "byta ut" negativa tankar mot positiva tankar, vilket inte heller är det som KBT:n förespråkar. Det handlar i stället om att försöka ifrågasätta dessa och utmana dem genom att testa och utvärdera nya tanke- och beteendemönster som på sikt kan göra så pass stor förändring att hela ens livskvalitet förbättras.

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här