Stäng

"Hon blir överlägsen bara för att hon är min mamma"

Även om vuxna har "makten" får de inte agera hur som helst

Ibland kan livet som tonåring kännas väldigt underlägset då föräldrarna fortfarande är de som har "makten" över en, trots att man kanske känner sig vuxen nog att fatta egna beslut. Det kan vara svårt att tackla att man måste följa sin mammas regler fram tills dess att man är myndig och exempelvis har flyttat ut, men tyvärr är det lite så livet fungerar. De vuxnas roll är att ha överblick, ta ansvar och skapa struktur i familjen och hemmet på grund av att de bland annat har mer livserfarenhet och en förståelse om barn och tonåringar ännu inte har fått, på grund av sin unga ålder. Däremot får ingen vuxen bete sig illa mot något barn. Om så är fallet är det bra att berätta om detta för någon utomstående vuxen, som kan hjälpa en att förstå vad som har skett.
Är det inget allvarligt, utan kanske snarare mer handlar om "vardagstjafs" kan det vara bra att försöka ha en diskussion om vad det är man upplevt som inte känns bra. Berätta då gärna för din mamma exakt vad hon har sagt/gjort som får dig att känna dig underlägsen, och kanske även hur du skulle önska att hon sa/gjorde i stället. Vilka fler känslor framkallar det hos dig? Kanske blir du ledsen när hon använder en särskild ton? Känner dig ensam när hon inte vill prata/lyssna? Eller något annat dylikt? Ju mer du kan fundera inom dig själv, desto bättre kan ert samtal bli!

Jacqueline Joo, relationsexpert
Läs mer om henne här